Follow bumbumbum.me on twitter

365 Days of Exercise

No comments... »

Resultatet af et års motion sammenkogt til 37 sekunder.

Klik her hvis du ikke kan se videoen ovenover.

Via Now That’s Nifty

Post a comment.