Follow bumbumbum.me on twitter

WE GOT IT! – Psykedellisk Stop-Motion

No comments... »

Super fin video som skal vise den mere smarte del af biblioteksverden. Videoen er et samarbejde mellem Snake & Jet’s Amazing Bullit Band og Københavns Biblioteker.

Nice work!

Via Dansk Dynamit

Post a comment.